ระบบตรวจสอบ และ ประเมินผลร้านค้า

NEXTStore ช่วยให้การตรวจสอบร้านค้า และการประเมินคุณภาพร้านเป็นเรื่องง่าย

NEXTStore คืออะไร?

NEXTStore เป็นระบบประเมินผลกระบวนการทำงานภายในร้านค้า ช่วยธุรกิจร้านค้าลดขั้นตอนการทำงาน ตรวจสอบ ควบคุมสินค้า และบริหารจัดการภายในร้านค้าให้ได้มาตรฐาน ตามที่ร้านค้ากำหนด ช่วยให้ลูกค้าเชื่อมั่นในมาตรฐานสินค้า และบริการที่ได้รับ รวมถึงจดจำภาพลักษณ์คุณภาพแบรนด์ และสั่งซื้อในอนาคต

เจ้าของร้าน

 • ลดขั้นตอน เวลา และทรัพยากรที่ใช้ตรวจสอบร้านค้า
 • ทราบจุดบกพร่อง และแก้ไขปัญหาได้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด
 • เรียกดูรายงานการเข้าปฏิบัติงานของผู้ประเมิน
 • รายงานผลการประเมินร้านค้าได้ทันที

ผู้ประเมิน

 • ทำงานได้ทุกที่แม้ในจุดอับสัญญาณ
 • ทำงานได้ในบริเวณร้านค้า และระยะพื้นที่ที่กำหนด
 • รายงานการเข้าพื้นที่แบบเรียลไทม์

ลูกค้า

 • เชื่อมั่นในมาตรฐานสินค้า และบริการที่ได้รับ
 • จดจำภาพลักษณ์ร้านค้า คุณภาพแบรนด์ และสั่งซื้อในอนาคต

ประโยชน์ของ NEXTStore

 • สร้างแบบฟอร์มประเมินออนไลน์ได้ตามประเภทธุรกิจได้หลายรูปแบบ
 • ง่ายต่อการติดตามผลประเมิน จากการเข้าตรวจพื้นที่ร้านค้าที่กำหนด
 • ลดระยะเวลาทำงาน และพื้นที่จัดเก็บกระดาษ
 • รองรับการประเมินในจุดอับสัญญาณ และส่งข้อมูลสู่ระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
 • รายงานผลประเมินได้แบบเรียลไทม์

พบปัญหาการทำงานใช่หรือไม่ ?

การตรวจสอบคุณภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม ในปัจจุบันมีกระบวนการทำงานที่ยุ่งยาก และมีลำดับขึ้นตอนในการทำงานหลายขั้นตอน บางครั้งไม่สามารถตรวจสอบได้ หรือเอกสารผลประเมินสูญหาย ผลการประเมินไม่น่าเชื่อถือ และไม่สามารถติดตามการทำงานของผู้ประเมินได้

 • สร้างแบบฟอร์มประเมินออนไลน์ได้ตามประเภทร้านค้าได้หลายรูปแบบ

 • ง่ายต่อการติดตามผลประเมิน จากการเข้าตรวจพื้นที่ร้านค้าที่กำหนด

 • ลดระยะเวลาทำงาน และพื้นที่จัดเก็บกระดาษ

 • รองรับการประเมินในจุดอับสัญญาณ และส่งข้อมูลสู่ระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

 • รายงานผลประเมินได้แบบเรียลไทม์

รายงานผลประเมินล่าช้า หรือสูญหาย

ผลประเมินไม่น่าเชื่อถือ

ตรวจสอบการทำงานผู้ประเมินไม่ได้

จัดการงานด้านบริการและสินค้าได้ง่ายๆ ด้วย NEXTStore